Posts Tagged ‘ SvD

Vad har du mellan benen VS Vem har du mellan benen

År 2011 spelar det mer roll vad man har mellan benen än vem man har mellan benen. Inkomstskillnaderna är störst när man jämför män i ett homosexuellt hushåll och ett kvinnor i ett homosexuellt hushåll, på samma sätt som det är mellan heterosexuella män och kvinnor. I båda fallen är det kvinnorna som förfördelas.

Det är för mig frustrerande att dessa inkomstskillnader består, oavsett vilken sexuell läggning man har. I en marknadsekonomi så är det kompetensen som skall styra, inte ens kön.

Tack docent Ali Ahmed, fil dr Lina Andersson och professor Mats Hammarstedt, samtliga Linnéuniversitetet.

Artikel i SvD.

Lagen VS Landstingen

DN, SvD och GP skriver om att inte alla kvinnor med bröstcancer av formen HER2-positiv får läkemedlet Herceptin, som minskar risken för återfall med 50%. Vissa landsting skriver tydligen mer sällan ut medicinen, trots att behoven inte är landstingsbundna utan ser relativt lika ut över landet. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm anser att skillnaderna är oacceptabla:

De tycks bero på olika prioritering i landstingen eftersom det inte finns någon biologisk förklaring. Så kan vi inte ha det. Vi håller nu på att titta på hur landstingen följer de nationella riktlinjerna.

Forskaren Ulla Wilking anser att skillnaderna beror på att behandlingen är dyr, ett års behandling kostar ca 300 000 kr.

Återigen ser man en företeelse som är oförenlig med Hälso och sjukvårdslagen:

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Hur långt skall det behöva gå innan landstingen avskaffas och staten tar över sjukvården?

Grundlön VS Poängmodell

Jag har vid flertal tillfällen hört talas om arbetsgivare som erbjuder en låg grundlön, med argumentet att ”det tar du igen på poängmodellen” eller liknande extraavtal de kan ha med Vårdförbundet. Det låter ju ganska bra, med ett stort problem:

Arbetsgivaren kan när som helst säga upp poängsystemet, och i värsta fall inte teckna ett nytt avtal utan falla tillbaks på grundavtalet och Allmänna Bestämmelser (AB). Detta kan i värsta fall innebära flera tusenlappar i sänkt lön. Icke att förglömma så innebär det även ett stort svek från arbetsgivarens sida. Som Nina Lattunen, barnsjuksköterska på neonatal på Danderyds Sjukhus, säger i intervjun i SvD:

Det fick vara nog. Vi har blivit lurade av arbetsgivaren att gå med på en lägre grundlön på grund av att poänglönen var så hög.

Detta har bland annat hänt på Karolinska, och på Danderyds Sjukhus säger personal upp sig. Detta har bland annat lett till att en av tre intensivvårdssalar på neonatal fått stänga på grund av personalbrist och nyfödda har fått transporteras till andra sjukhus.

Det är viktigt att få en hög grundlön. Den kan de aldrig ta ifrån dig!